Oficyna kamienicy przy ul. Brackiej w Krakowie
Dom jednorodzinny w Kleszczowie k/ Krakowa
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Iwoniczu Zdroju
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krośnie
Dom jednorodzinny w Radziszowie k/ Krakowa
Kamienica przy ul. Mikołajskiej w Krakowie
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krośnie
Kamienica przy ul. Św. Jana w Krakowie
Plebania w Kopytowej
Osiedle Leśna w Krośnie
Parking wielopoziomowy przy Hotelu Energetyk w Iwoniczu Zdroju
Osiedle mieszkaniowe w Miejscu Piastowym k/ Krosna
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krośnie
Zespół stawów rybnych w Rymanowie
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Korczyńskiej w Krośnie
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Okrzei w Krośnie

Osiedle Leśna